free html templatesBESTUUR
Bestuursleden van links naar rechts
GertJan Nijhof                bestuurslid
David Bartels                  secretaris
Jan Lansink                    penninmeester
Sasha Broers                  bestuurslid
Jurrie van der Geize      voorzitter

bestuursleden

Oldenzaal, 19 februari 2020
Het bestuur van huurdersvereniging Blij-Wonen te Oldenzaal nodigt u van harte uit voor de JAARVERGADERING, die we houden op MAANDAG, 9 MAART a.s., aanvang 20.00 uur, in De Abdij, aan de Zuidwal in Oldenzaal.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2019: dit verslag bestaat uit een overzicht van de gepleegde activiteiten in 2019 en ligt ter inzage
4. Financieel jaarverslag 2019
5. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2019
6. Verkiezing kascontrolecommissie
7. Begroting 2020
8. Bestuursverkiezing: de heer Gert Jan Nijhof kan zijn bestuursfunctie niet meer combineren met zijn werkzaamheden en heeft bedankt voor zijn functie in het bestuur.
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen Mevrouw Cobi Westerhoff, wonende aan de Oostwal in Oldenzaal. 
Tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot uiterlijk 2 maart bij de secretaris.
9. Rondvraag en
10. Sluiting huishoudelijk gedeelte.
Pauze
Na de pauze wordt de bijeenkomst voortgezet met een uiteenzetting door de heer Henk Koiter over “NOABERHOF”, woonvorm voor huurders en kopers, met voorwaarde sociale hulpvaardigheid.


Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!! 
Met hartelijke groet: 
Bestuur Blij-Wonen, Oldenzaal.
© Copyright 2020 Blij wonen - All Rights Reserved